معلم ابتدایی

معلم ابتدایی

فعاليت هاي كلاس ششم ابتدایی

معلم ابتدایی

پروین دشتی نژاد پور
معلم ابتدایی فعاليت هاي كلاس ششم ابتدایی

درس دوازدهم فارسی خوانداری ( ای وطن )

 

 خود ارزیابی 
1- شاعر در این شعر « وطن » را به چه چیز هایی مانند کرده است ؟ 

سلام ، سرود ، نگهبان ، غم ، شادی ، مایه آزادی ، دلیلی برای زندگی ، جان پناه ،رویش ،جان ، بوی عطر گل ها ،سبزی چمن ،راز شعر حافظ ، آواز قناری ،خوش ترین یاد ها ،باران بهاری ،غم در مرگ مادر ، کوه غُصّه ها ، سربازان عاشق ،قهرمان قِصّه ها ،آوازی بلند ،بلندی های پاک، خاک 

2- مقصود شاعر از «مثل سربازان عاشق ، قهرمان قِصّه هایی » چیست ؟ 

مقصود این است که ای وطن تو همانند سربازانی که عاشقانه در راه خدا یا سرزمین می جنگند و زخم های زیادی را تحمّل می کنند امّا از پا نمی نشینند و با گذشت زما ن داستان هایی از قهرمانی های آن ها گفته می شود همواره قهرمانانه بر پا خواهی ایستاد . 

3- وطن چگونه می تواند نگهبان وجود ما باشد ؟ 

ما هویّت فرهنگی و تاریخی خود را از وطن خود می گیریم و آرمان های خود را بر اساس این هویّت می سازیم اگر وطن ما این هویّت را از دست بدهد در واقع ما هویت خود را از دست داده ایم . 

4- چرا شاعر ، وطن را « جان پناهی جاودانه » نامیده است ؟ 

انسان به هر کجای دنیا که برود وطن برای او مانند سنگری است که هویّت او را می سازد و حفظ می کند . 

معنی واژه ها 

مایه در اینجا منشا – دلیل - سبب صادقانه راست - بی کلک جان پناه سنگر - پناه گاهرویش روییدن 


تاريخ : دوشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۴ | 16:44 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس نهم علوم ( سفر انرژی)

پرسش های متن 


1- برای انجام چه کارهايی به انرژی نياز داريد؟ 

راه رفتن - بر داشتن اجسام - ورزش کردن – و.... به طور کلی برای انجام هر کاری به انرژی نیاز داریم. 

آزمایش کنید 

فعّاليّت های زير را انجام دهيد و بگوييد در هر مورد انرژی چه تغييری می کند؟ 

1- دست های خود را به هم مالش دهيد تا احساس گرما کنيد.
 

انرژی حرکتی ماهیچه های دست ما بر اثر نیروی اصطکاک به گرما تبدیل می شود. 

2- فرفره ی کاغذی را بالای منبع گرما(بخاری)قرار دهيد تا به چرخش درآيد. 

انرژی گرمایی بخاری به انرژی حرکتی در فرفره تبدیل می شود. 

3- با مداد بر لبه ی ليوان ضربه بزنيد تا صدا توليد شود. 

انرژی حرکتی دست ما به وسیله مداد به لیوان منتقل می شود و به انرژی صوتی تبدیل می شود.

4- توپی را مطابق شکل پرتاب کرده تا با اسباب بازی ها برخورد کند و آن ها را به حرکت در آورد. 

انرژی حرکتی دست ما به توپ منتقل می شود و توپ را به حرکت در می آورد و در بر خورد توپ با اسباب بازی ها این انرژی حرکتی از توپ به اسباب بازی ها منتقل می شود. 

5- بر روی طبل پلاستيکی چند دانه برنج بريزيد و سپس در نزديکی پوسته ی طبل صدای محکمی ايجاد کنيد. 

انرژی صوتی کنار طبل مولکول های هوا را به حرکت در می آورد و به انرژی حرکتی تبدیل می شود و حرکت مولکول های هوا به طبل منتقل شده و طبل را به لرزش در می آورد و لرزش طبل باعث لرزش دانه های برنج می شود.( صوتی به حرکتی و سپس حرکتی به حرکتی) 

2- چند شکل از انرژی را نام ببرید ؟ 

انرژی به شکل های گوناگون مانند انرژی حرکتی، گرمايی، نورانی و صوتی ديده می شود و دائماً ازشکلی به شکل ديگر تغيير می کند. 

3- انرژی مواد خوراکی از کجا به دست می آيد؟ 

از نور خورشید است که در گیاهان سبز غذا ساخته می شود و در آن ها ذخیره می شود. 

4- انرژی نورانی خورشید به چه شکلی در گیاهان ذخیره می شود ؟ 

انرژی شیمیایی 

5- انرژی شیمیایی چیست ؟ 

انرژی ذخیره شده در گیاهان و میوه ها و سوخت هایی مانند زغال سنگ ، نفت ، گاز طبیعی و چوب را انرژی شیمیایی گویند. 

6- انرژی شیمیایی بیش تر به چه انرژی هایی تبدیل می شود ؟ 

ااین انرژی در اثر سوخت ساز در بدن ما یا به هنگام سوختن سوخت هایی مانند 
زغال سنگ ، نفت ، گاز طبیعی و چوب به شکل های مورد نیاز ما مانند گرما و حرکت تبدیل می شوند .
 

7- چه چيزهايی می توانند انرژی ذخيره کنند؟ 

گیاهان و میوه ها – سوخت های فسیلی - باطری - مواد منفجره 

8- وقتی چراغ قوه يا اسباب بازی متحرک را به کار می اندازيد، انرژی چگونه تغيير می کند؟ 

در چراغ قوه انرژی پتانسیل شیمیایی ذخیره شده در باطری به انرژی نورانی تبدیل می شود و در اسباب بازی حرکتی، این انرژی به انرژی حرکتی تبدیل می شود. 

ایستگاه فکر 
بعضی مواد مانند مواد غذايی و سوخت ها به طور طبيعی انرژی ذخيره می کنند و بعضی از وسايل هم مانند باتری ها می توانند انرژی ذخيره کنند. آيا تاکنون مواردی مشاهده کرده ايد که بتوان در جسمی انرژی ذخيره کرد؟ چگونه؟ 

بله اگر فنر را فشرده کنیم در آن انرژی ذخیره می شود و همین طور اگر زه کمان را بکشیم در آن انرژی ذخیره شده است . 

آزمایش کنید 

1-ظرف آبی تهيّه کنيد و سنگ کوچکی را ابتدا از ارتفاع ٢٠ سانتی متری و سپس از ارتفاع ٤٠ سانتی متری و بار سوم از ارتفاع ٦٠ سانتی متری داخل ظرف رها کنيد. چه مشاهده می کنيد؟ 

وقتی سنگ به داخل آب می افتد آب به اطراف پخش می شود و هر چه ارتفاع بیش تر می شود آب با شدت بیش تری با اطراف پرت می شود. 

2- در کدام ارتفاع آب بيش تری به اطراف پاشيده می شود؟ 

در ارتفاع 60 سانتی متری 

3-آيا بالابردن سنگ باعث ذخيره شدن انرژی در آن می شود؟ 

بله و هرچه سنگ را بالا تر ببریم انرژی بیش تری در آن ذخیره می شود. 

4-در چه نوع فعّاليّت ها و ورزش هايی بالارفتن باعث ذخيره شدن انرژی می شود؟ 

وزنه بردای - اسکی پرشی – چتر بازی - شیرجه 

آزمایش کنید 

1-يک اسباب بازی کوکی(فنردار)تهيّه کنيد و آن را کوک کرده و رها کنيد. 

وقتی اسباب بازی را کوک می کنیم فنر آن فشرده می شود در نتیجه انرژی در آن ذخیره می شود و زمانی که اسباب بازی را رها می کنیم انرژ ی آزاد شده و باعث حرکت اسباب بازی می شود. 

2-بار ديگر آن را بيش تر کوک کنيد. چه مشاهده می کنيد؟ 

این بار اسباب بازی با انرژی بیش تری حرکت خواهد کرد. 

3-در کدام حالت انرژی جسم پس از رها شدن بيش تر است؟ 

در حالت دوم چون انرژی ذخیره شده در فنر آن بیش تر است. 

ايستگاه فکر 

هنگامی که ماشين اسباب بازی يا عروسک خود را کوک می کنيد، چه انرژی هايی به يک ديگر تبديل می شوند؟ 

انرژی شیمیایی مواد غذایی که ما خورده ایم به انرژی حرکتی ماهیچه ها تبدیل خواهد شد سپس انرژی حرکتی ماهیچه های ما به صورت انرژی پتانسیل در فنر ذخیره می شود. 

9- انرژی آب ذخیره شده در پشت سد چگونه به انرژی الکتریکی تبدیل می شود ؟ 

وقتی آب از بالای آبشار سرازير می شود انرژی که به علّت قرار گرفتن در ارتفاع در آب ذخيره شده است با سقوط آب به تدريج به انرژی حرکتی تبديل می شود. سپس وقتی آب روی توربين می ريزد، اين انرژی به انرژی حرکتی توربين تبديل می شود. توربين هم با چرخش خود دستگاه مولد برق را به حرکت در می آورد و انرژی الکتريکی توليد می شود. 

10 – انرژی الکتريکی می تواند به انرژی های ...1...، ....2...،....3... و ساير انرژی های مورد نياز ما تبديل شود و اين .....4..... دائماً ادامه پيدا می کند

1- صوتی 
2- حرکتی 
3- گرمایی 
4- تغییرات انرژی
 

11- آیا در بدن موجودات زنده هم نور و الکتریسیته تولید می شود نام ببرید ؟ 

تبديل انرژی در بدن بعضی از موجودات زنده می تواند باعث توليد نور يا الکتريسيته شود. کرم شب تاب در شب از خود نور می دهد. مارماهی و سفره ماهی می توانند از خود برق توليد کنند و به اين وسيله دشمن را از خود دور کنند. 

ايستگاه فکر 

1-آيا می توانيد وسيله يا پديده ای معرّفی کنيد که در آن دو تبديل انرژی انجام پذير باشد؟ 

در تلویزیون انرژی الکتریکی به انرژی نورانی و انرژی صوتی تبدیل می شود 
در بخاری نیز انرژی پتانسیل سوخت فسیلی به انرژی گرمایی و انرژی نورانی تبدیل می شود.
 

2- تصور کنيد انرژی نتواند از يک شکل به شکل ديگر تغيير يابد. مثلاً هوای گرم نتواند فرفره را بچرخاند در اين صورت چه مشکلاتی پيش می آيد؟ 

کلیه فعالیت های را که بر اثر تبدیل انرژی از یک صورت به صورت دیگر انجام می دهیم دیگر نمی توانیم انجام دهیم مانند راه رفتن - ورزش کردن - استفاده از وسایل الکتریکی و خود رو ها و .... 

12- انرژی با چه واحدی اندازه گیری می شود ؟ 

انرژی با واحدی به نام ژول (j )اندازه گيری می شود . 

13- واحد انرژی مواد غذایی بر حسب چیست ؟ 

واحد انرژی روی مواد غذايی بر حسب کالری یا کیلو کالری است. 

14- هر کیلوکالری چند ژول است ؟ 

هر کیلوکالری مواد غذايی به طور تقريبی معادل ٤٠٠٠ ژول است.تاريخ : دوشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۴ | 16:42 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس پانزدهم مطالعات ششم دبستان :انواع لباس

1- چه عواملی باعث تفاوت در نوع لباس می شود ؟
موقعیت های مختلف ، گروه های مختلف اجتماعی و شغلی ، فصول مختلف سال و
نواحی مختلف آب و هوایی ، اقوام مختلف

2- برای تفاوت لباس در موقعیت های مختلف چند مثال بزنید.
لباس منزل ما با لباس مدرسه و لباس مهمانی و لباس ورزش فرق دارد ، هم چنین
در مراسم مختلف لباسهای خاصّی می پوشیم ، مثلا در عزاداری امام حسین (ع)
لباس سیاه به تن می کنیم.
3- تفاوت لباس گروه های مختلف اجتماعی و شغلی بسته به چیست ؟

لباس این گروه ها بسته به کار و نقش آنها در اجتماع ، متفاوت است و از روی
لباس این گروه ها به شغل و حرفه ی آن ها پی می بریم.

4- چرا در زمستان بیش تر از رنگ های تیره و در تابستان از رنگ های روشن
برای لباس هایمان استفاده می کنیم ؟

زیرا رنگ های تیره نور خورشید را بیش تر و رنگ های روشن نور خورشید را کم
تر به خود جذب می کنند.

5- وجود مناطق مختلف آب و هوایی در کشور ما چگونه باعث تفاوت در نوع پوشاک
مردم می شود ؟

در کشور عزیز ما تنوع آب و هوایی وجود دارد. در بعضی جاها آب و هوا گرم و
خشک ، در بعضی جاها سرد و در بعضی مکان ها گرم ومرطوب و در بعضی نواحی
معتدل است و این باعث تفاوت در نوع پوشاک مردم مناطق مختلف می شود.

6- چند نمونه از اقوام ایرانی را که لباس های مخصوص به خود دارند ، نام ببرید.

فارس ، ترک ، لر ، گیلک ، کرد ، بلوچ

7- چگونه در گذشته می توانستند با دیدن یک فرد حس بزنند که او اهل کدام
منطقه ی ایران است ؟

لباس های محلّی در گذشته بیش تر مورد استفاده قرار می گرفتند ، از این رو در
قدیم از روی شکل لباس یک نفر می توانستند حدس بزنند او اهل کجاست.

8- برای ثابت ماندن برخی از جلوه های لباس در طی زمان یک مثال بزنید.

با دقّت در تصاویر دوره های مختلف تاریخی می بینیم مردان همواره سرپوشی
مانند تاج ، انواع کلاه ، عمامه ، دستار و نظایر آن داشته اند.

9- پوشاک مردم در نواحی مختلف آب و هوایی از نظر ... شکل ... ، ... جنس ...
و ... رنگ ... با هم فرق می کند.

10- امروزه لباس های محلّی اغلب در ... مراسم ... یا ... جشن های خاص ...
پوشیده می شوند.

11- در موزه ی ... مردم شناسی ... می توانیم انواع لباس های محلّی را مشاهده
کنیم.

12- در زمان های گذشته گروه های مختلف اجتماعی مانند ... شاهزادگان ، ...
روحانیون ... و ... نظامیان ... لباس های مخصوص به خود می پوشیدند.

 

فعالیت (3)                                            صفحه 81

 به نظر شما چرا لباس های محلّی را در موزه ی مردم شناسی حفظ و نگهداری می
کنند ؟

زیرا لباس قسمتی از فرهنگ و هویبت ماست . با نگه داری لباس های محلّی در
موزه ی مردم شناسی در واقع فرهنگ ، گذشته و تاریخ اقوام مختلف ایرانی را
حفظ می کنند.

 

 تاريخ : دوشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۴ | 16:38 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس دوازدهم هدیه های اسمانی ششم دبستان : احکام سفر

1- آیه 11 سوره انعام ما را به چه چیزی سفارش می کند ؟ 
(ای پيامبر به مردم) بگو: در زمين سفر کنيد. 

2- پیامبر درباره سفر کردن چه فر موده اند ؟ 
سفر کنيد، تا سالم بمانيد. 

3- نماز مسافر چگونه است و به آن چه می گویند ؟ 
مسافر بايد نمازهای چهار رکعتی ظهر، عصر و عشا را دو رکعتی بخواند. به اين کار شکسته خواندن نماز گفته می شود. 

 
4- چه مواقعی می توانیم نماز شکسته بخوانیم ؟ 

اگر کسی تصميم داشته باشد به جايی برود که از محلّ سکونتش، بيش از ۲۲ کيلومتر فاصله دارد، 
بايد نمازش را شکسته بخواند. اين در صورتی است که بخواهد کمتر از ده روز آنجا بماند؛ امّا اگر 
بداند ده روز يا بيش تر در آن مکان می ماند، ديگرنمازش شکسته نيست و از همان اوّل بايد نماز را کامل بخواند.
 

5- کدام مسافرمی تواند روزه بگیرد و کدام مسافر نمی تواند ؟ 

مسافری که نمازهای چهار رکعتی را شکسته می خواند، نبايد روزه بگيرد ولی مسافری که نمازش را کامل می خواند، بايد در سفر هم روزه بگيرد. 

6- حکم روزه برای مسافری که پیش از ظهر یا بعد از ظهر سفر خود را آغاز کند چیست؟ 

اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت کند، روزه اش درست است و اگر پيش از ظهر مسافرت کند، روزه اش باطل می شود. 

7- اگر مسافر بعد از ظهر به محل سکونتش برسد روزه او چگونه خواهد بود ؟ 

اگر مسافر بعد از ظهر به محل سکونتش برسد، نمی تواند آن روز را روزه بگيرد. ولی اگر پيش از ظهر برسد،چنان چه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده است، بايد آن روز را روزه بگيرد. 

8- حکم کسی که به خاطر مسافرت نتوانسته است روزه بگيرد چیست ؟ 

کسی که به خاطر مسافرت نتوانسته است روزه بگيرد ، بايد پس از ماه مبارک رمضان قضای آن ها را بجا آورد،يعنی به تعداد روزهايی که روزه نگرفته است، روزه بگيرد. 

گفت و گو کنید 

خانواده ی سعيد در تهران ساکن هستند.در موارد زير، نماز سعيد شکسته است يا کامل؟ 

- آن ها به همراه پدر و مادر خود برای زيارت امام رضا (عليه السّلام) به مشهد رفته اند و می خواهند7 روز در آنجا بمانند.
 شکسته 

- با خانواده ی خود، ۵ کيلومتر از شهر برای تفريح خارج شده است. کامل 

- برای ديدن مادر بزرگ به اصفهان رفته اند و قصد دارند دو هفته آنجا بمانند . کامل

 

 

 تاريخ : دوشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۴ | 16:35 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس چهاردهم مطالعات ششم دبستان :گذراندن اوقات فراغت

1- اوقات فراغت را تعریف کنید.
انسان ها اغلب اوقات خود را برای انجام کار یا تحصیل یا وظایف و تکالیفی که
بر عهده دارند ، صرف می کنند. بهاوقاتی که فرد از این امور فارغ یا آسوده
است « اوقات فراغت » می گویند.

2- منظور از فراغت چه زمانی است ؟
فراغت زمانی است که پس از انجام کار یا تکلیف درسی ، فرصت پیدا می کنیم تا
به فعالیت های دلخواه خودمان مانند کارهای هنری ، ورزش ف بازی و سرگرمی های
مفید یا آموختن مهارت های مختلف بپردازیم.

3- برای دانش آموزان چه زمان هایی فرصت خوبی برای انجام فعالیت های دلخواه
است ؟روزهای تعطیل و ایام تعطیلات تابستان

 
4- چند نمونه از کارهایی که در اوقات فراغت به تنهایی می توانید انجام دهید
، مثال بزنید.

بعضی از کارها مانند مطالعه یا حل کردن جدول ، ساختن کاردستی ، پرورش
حیوانات یا جمع آوری مجموعه های سنگ ، تمبر و نظایر آن را ممکن است به
تنهایی انجام دهیم.

5- چند نمونه از کارهایی که در اوقات فراغت می توان به طور گروهی برای آن
ها برنامه ریزی کرد ، مثال بزنید.

رفتن به سفرهای زیارتی یا دیدار اقوام یا رفتن به گردشگاه ها با خانواده و
دوستان

6- منظور از در نظر گرفتن شرایط و امکانات برای پر کردن اوقات فراغت چیست ؟

ممکن است در محلّ زندگی ما برخی از امکانات وجود نداشته باشد یا پول کافی
برای دسترسی به آن ها نداشته باشیم. در این صورت از روش هایی با امکانات و
هزینه ی کم تر استفاده می کنیم.

7- چند نمونه از شیوه های گذران اوقات فراغت در گذشته را نام ببرید.

شرکت در مراسم و جشن ها ، شرکت در مراسم زور آزمایی و تیراندازی ف مجالس
نقّالی و بازی های گروهی

 


8- چند بازی قدیمی را که از گذشته تا کنون ر بیش تر نواحی ایران رایج بوده
اند ، نام ببرید.
د
قایم باشک ( قایم موشک) ، نون بیار کباب ببر ، عمو زنجیر باف ، الک و دولک
، بادبادک بازی و طناب بازی

9- مکان های عمومی گذران اوقات فراغت را نام ببرید.

کتاب خانه های عمومی ، کتباخانه های مدارس ، سالن های تئاتر و سینما ف
نمایشگاه ها بوستان ها ( پارک ها) ، مجموعه های شهر بازی ، ارودگاه ها ،
مجتمع های فرهنگی - هنری ، باشگاه ها و سالن های ورزشی ، موزه ها (گنجینه
ها ) ، فرهنگ سراها ، نگارخانه ها ، مساجد ( پایگاه های مقاومت بسیج ) ،
کتابخانه ی مساجد ، کلاس های آموزشی ، کانون های فرهنگی - هنری )

10- چرا وظیفه داریم از مکان های عمومی گذران اوقات فراغت حفاظت کنیم ؟

زیرا این مکان ها متعلّق به همه ی مردم هستند.

11- برخی از مؤسسات و سازمان هایی را که در امور اوقات فراغت فعالیت می
کنند ، نام ببرید.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، سازمان دانش آموزی ، سازمان فرهنگی
هنری شهرداری ، سازمانتربیت بدنی ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی

12- هنگام حضور در ورزشگاه ها چه آداب و مقرراتی را باید رعایت کنیم ؟

برای تهیه بلیت ، نوبت را رعایت کنیم.

از مسخره کردن یک تیم یا هواداران آن خودداری کنیم و فقط تیم مورد علاقه
مان را تشویق کنیم.

از اموال عمومی حافظت کنیم.

با نظم و آرامش به سالن ها وارد یا از آن ها خارج شویم.

با انتظامات یا کارکنان ورزشگاه همکاری کنیم.

13- به هنگام استفاده از بوستان ها ( پارک ها ) چه مقرّراتی را باید رعایت
کنیم ؟

روی چمن ها راه نرویم و فقط از پیاده روها استفاده کنیم.

گل ها را نچنیم.

زباله ها را در سطل های مخصوص بریزیم.

14- در گذشته بچه ها بیش تر بازی های ... گروهی ... انجام می دادند.

15- بازی های بچه ها در گذشته اغلب جنبه های ... حرکتی ... یا ... قدرتی
... داشتند.

16- امروزه بازی های ... رایانه ای ... در بین بچه ها رواج پیدا کرده است.

17- برای استفاده ی بهتر و مفید تر از اوقات فراغت باید ... برنامه ریزی
... مناسب داشته باشیم.

18- برای پر کردن اوقات فراغت علاوه بر علاقمندی های خودمان ... شرایط ...
و ... امکانات ... را هم باید در نظر بگیریم.

 

فعالیت  ( 4)

گفت و گو کنید : به نظر شما استفاده ی زیاد از بازی های رایانه ای ممکن است
چه ضرر هایی داشته باشد ؟

از جمله ضررهای استفاده ی زیاد از بازی های رایانه ای :

- نداشتن فرصت برای انجام متعادل دیگر فعّالیت های زندگی

- از دست رفتن فرصت بودن در کنار خانواده و لذّت بردن از گفت و گو با آنها

- پرخاشگری به علّت آموزش خشونت در برخی از بازی  ها

- مشکلات جسمانی از جمله ضعف بینایی

- ضعف درسی و ...

فعالیت ( 9)                               صفحه ی 76

به وطور گروهی کاربرگه ی شماره 18 کتاب کار را درباره ی آداب و مقرّرات برخی
مکان های عمومی گذران اوقات فراغت ، تکمیل کنید.

 

کاربرگه ی شماره ی 18

مقرّرات مکان های گذران اوقات فراغت

به طور گروهی هم فکری کنید و چند مورد از مقرّرات استفاده از این مکان ها را
بنویسید.

 

کتابخانه ها و کانون های فرهنگی - هنری

·         سکوت را رعایت کنیم.

·         در این مکان ها آشغال نریزیم.

·         کتاب ها و وسایل را بدون اجازه برنداریم.

·         کتاب های امانت گرفته شده را در موعد مقرّر به کتابخانه بازگردانیم.

·         از اموال عمومی حفاظت کنیم.

    

سالن های تئاتر و نمایش و سینما

·         برای تهیه بلیت ، نوبت را درصف رعایت کنیم.

·         با نظم و آرامش به سالن ها وارد یا از آنها خارج شویم.

·         از خوردن تخمه و پسته خوددداری کنیم.

·         بلند حرفت نزنیم و بلند نخندیم .

·         از اموال موجود در سالن حفاظت کنیم.

    

موزه های و گنجینه ها

·         برای تهیه ی بلیط ، نوبت را رعایت کنیم.

·         با نظم و آرامش به سالن ها وارد یا از آن ها خارج شویم.

·         به آثار با ارزش موزه ها دست نزنیم.

·         از دویدن در سالن خودداری کنیم.

·         در صورت ممنوعیت ، عکس یا فیلم نگیریم.

 تاريخ : چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ | 19:18 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس یازدهم هدیه های اسمانی ششم دبستان : پاداش بزرگ

1- احکام محرم و نامحرم را از چه زمانی باید انجام داد ؟ 
پس از رسيدن به سن تکليف و بلوغ 

2- برای رعایت حکم محرم و نامحرم چه باید کرد ؟ 
مردان نبايد به زنان نامحرم نگاه کنند و زنان هم نبايد بدون حجاب در برابرمردان نامحرم ظاهر شوند. 

3- چه کسانی به ما محرم و چه کسانی به ما نامحرم هستند؟ 
پدر، مادر، خواهر، برادر ، پدر بزرگ ، مادر بزرگ ، بچّه های برادر و خواهر ، عمو، عمه، دايی و خاله به ما محرم هستند و همسر برادر و خواهر و دایی و خاله و عمو وعمه و فرزندان آن ها به ما نامحرم هستند . 
4- حجاب، همانند........... يکی از ...........است و رعايت آن انسان را ..........می رساند. 

نماز - واجبات دين - به بهشت 

5- حجاب برای دختران چگونه است ؟ 

دختر خانم ها بايد موی سر و تمام بدن خود را از نامحرم بپوشانيد، امّا پوشاندن صورت ودست ها تا مچ واجب نيست. هم چنين پوشيدن هر گونه لباسی که توجّه نامحرم را جلب کند، حرام است. 
کامل کنید 

در جدول زير چه کسانی نسبت به مريم و حميد محرم و چه کسانی نامحرم اند. در خانه های خالی بنويسيد. 
نسبت به مریم -دایی (محرم ) ، پسر عمو (نامحرم ) ، شوهر خواهر (نامحرم )، عمو (محرم ) ،پسر خاله (نا محرم ) ،پسر برادر (محرم ) ، شوهر عمه (نامحرم )  

 

نسبت به حمید - دختر عمو (نامحرم ) ،خاله (محرم ) ،دختر دایی (نامحرم ) ،دختر خواهر (محرم ) ،زن عمو ( نا محرم ) ، دختر برادر (محرم ) ،زن برادر ( نا محرم ) 
گفت و گو کنید 

سعيده تازه به سن تکليف رسيده است. با جدا کردن موارد صحيح از غلط به او کمک کنيد تا احکام خود را به درستی ياد بگيرد: 
- او بدون جوراب به خانه ی شوهر عمّه ی خود می رود. اشتباه 
- عمويش به خانه ی آن ها آمده است و او بدون روسری از او پذيرايی می کند. صحیح 

- در حضور نامحرم وضو می گيرد. اشتباه

 تاريخ : چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ | 19:15 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس سیزدهم مطالعات ششم دبستان : برنامه ی روزانه ی متعادل

1 . منظور از ضرب المثل « وقت طلاست » چیست ؟ چون زمان و فرصت های ما بسیار باارزش است ، باید از آن ها استفاده ی مناسب کنیم . به همین خاطر وقت به طلا تشبیه شده است .

2 . وقت یا اوقات را تعریف کنید . زندگی انسان ، مدت زمانی است که در اختیار دارد . این زمان به لحظه ها ، ثانیه ها ، روزها ، هفته ها و سال ها تقسیم شده است که در اصطلاح به آن وقت یا اوقات می گوییم .

3 . چرا بهتر است نمودار زندگی روزانه ی خود را ترسیم کنیم ؟ برای این که بفهمیم در یک روز چه کارهایی را بیش از حد یا کم تر از حد انجام می دهیم . 

4 . چگونه نمودار زمانی زندگی روزانه را ترسیم کنیم ؟ ابتدا یک دایره رسم می کنیم و آن را به 24 قسمت مساوی تقسیم می کنیم . هر قسمت نشان دهنده ی یک ساعت است . سپس فعالیت های یک شبانه روز  خود را در نظر می گیریم . به همان میزان ، تعداد ساعات را روی نمودار جدا می کنیم و رنگ می زنیم .

5 . یک برنامه ی متعادل روزانه چگونه است ؟ در یک برنامه ی متعادل ، استراحت و خواب ، درس خواندن ، عبادت کردن و تفریح و سرگرمی به اندازه ی کافی وجود دارد و هر کاری در موقع مناسب انجام می شود .

6 . برنامه ی روزانه ی نامتعادل چگونه است ؟ در برنامه ی نامتعادل ، به بعضی از بخش های زندگی ، کمتر یا بیشتر از حد لازم توجه می شود .

7 . چرا باید در برنامه ی زندگی بخشی از آن را به عبادت اختصاص بدهیم ؟ زیرا همه ی ما نیاز داریم که از طریق نماز ، دعا و خواندن قرآن با خداوند ارتباط برقرار کنیم .

8 . چرا در یک برنامه ی متعادل ، باید خواب و استراحت کافی وجود داشته باشد ؟ دیر خوابیدن و کمبود خواب روی سلامتی جسم و روان ما تأثیرات بدی می گذارد . کم خوابی می تواند موجب خستگی ، بد اخلاقی و کندی یادگیری بشود .

9 . در برنامه ی متعادل ، ساعات درس خواندن و کار کردن به اندازه ی کافی باشد ، یعنی چه ؟ یعنی فرد نه آن قدر تنبلی کند که درس و کار را فراموش کند یا به آن کم توجهی کند و نه آن قدر در درس و کار غرق شود که هیچ وقتی برای تفریح یا ارتباط با خانواده و دوستان و خویشان نداشته باشد .

10 . چرا تفریح و سرگرمی برای انسان لازم است ؟ چون باعث می شود  دوباره برای فعالیت های دیگر انرژی و نشاط پیدا گنیم .

11 . حضرت علی (ع) درباره استفاده ی نادرست از فرصت ها چه فرموده اند ؟ فرموده اند « از دست دادن فرصت موجب ندامت و اندوه است . »  

 

 تاريخ : چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ | 19:13 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس دوازدهم : چرا فرهنگ و هنر در دوره ی صفویّه شکوفا شد

.

پرسش های متن 
1- در اوایل قرن دهم هجری اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران چگونه بود ؟
در اوايل قرن دهم هجری، اوضاع سياسی و اجتماعی ايران نابسامان بود. حکومت قدرتمندی در کشور وجود نداشت و هر بخش آن در اختيار حکومتی بود. 
2- مشهور ترین پادشاه صفوی کیست و کجا را به پایتختی انتخاب کرد ؟
شاه عباس است و اصفهان را به پایتختی انتخاب کرد .
3- عصر صفویّه چونه عصری در دانش و هنر معماری ایر ان است ؟
عصر صفويّه عصر شكوفايى دانش و معمارى هنر در ايران است. بسيارى از دانشمندان، نويسندگان و هنرمندان در اين دوره ظهور كردند
فعالیّت 1 
کاربرگه ی شماره 14 کتاب کار را انجام دهید .

4- دلایل گسترش هنر و معماری در دوره صفویّه را نام ببرید ؟
1- وجود حکومت قدرتمند و يکپارچه
2- رونق تجارت 
3- برقراری امنیّت در راه ها و شهر ها 
4- حمایت از هنر مندان 

5- صفویان چگونه حکو متی یک پار چه و قدرتمند به وجود آوردند ؟
صفويان توانستند مخالفان خود را در داخل کشور سرکوب کنند. آ نها با دشمنان قدرتمند
خود مانند عثمانی ها در غرب و ازبکان در شرق نيز جنگيدند و پيروزی هايی به دست آوردند. 
بدين ترتيب آ نها حکومتی قدرتمند و يکپارچه به وجود آوردند.

6- کالاهای مهم صادراتی ایران در دوره صفویّه چه چیز هایی بود و از چه راهایی انتقال می یافت ؟
کا لاهای صادراتی مهم ايران در آن زما ن، ابريشم و پارچه های زربفت و سنگ های قيمتی
و خشکبار بود. که هم از راه خشکی با کاروا نها و هم از راه دريا با کشتی به کشو رهای ديگر فرستاده می شد.
7- چه عاملی سبب شد که در دوره صفویّه کاروان ها با آسودگی سفر کنند ؟
حکومت صفويّه به ساختن را هها و کاروانسراها اهميّت زيادی می داد. صفويان امنيّت را در را هها و شهرها برقرار کردند 
و همين امنيّت باعث می شد تا کاروا نها با آسودگی سفر کنند.

8- درآمد حکومت صفوی و مخارج شاه و درباريان چگونه تامین می شد ؟
درآمد حکومت و مخارج شاه و درباريان از راه ماليا تهايی که از ولايات می گرفتند، تأمين می شد. 
کشاورزان، بازرگانان وصنعتگران و همه ی مردم مجبور بودند بخشی از درآمد خود را به مأموران حکومت بدهند.

9- در گذشته جهانگردان به چه دلایلی سفر می کردند ؟
برای آشنايی با شهرهای ديگر و مردمان آ نها يا به قصد زيارت يا تحصيل علوم دينی و
گاهی نيز بعضی حکومتها، افرادی را به سفرهای دور و دراز به کشو رهای ديگر روانه
می کردند تا اطلاعاتی از آن کشو رها به دست بياورند.

10 – سفر نامه چیست ؟
بسياری از اين جهانگردا ن، ديد هها و شنيد هها و خاطرات خود را از سفرهايشان می نوشتند
و گاهی با نقّاشی نيز تصوير می کردند.به این نوشته ها سفر نامه می گویند 
.

11- موسس سلسله ی صفویّه چه کسی بود ؟
شاه اسماعیل 
12- چند تن از هنرمندان داشنمدان ونویسندگان عصر صفوی را نام ببرید ؟
کمال الدین بهزاد – علیرضا عباسی – شیخ بهایی – علّامه مجلسی 
13- کدام شهر ها پایتخت های دوره صفوی بودند ؟
تبریز – قزوین - اصفهان 
14- صفویان کدام مذهب را مذهب رسمی ایران کردند ؟
مذهب شیعه را 
فعالیت 2.
به طور گروهی روی یک برگه ی کاغذ ، نمودار علت و معلول را رسم کنید .
سپس علل رونق هنر ومعماری در دوره ی صفویّه را روی آن به طور خلاصه در محل مناسب بنویسید 


فعالیت 3 
کاربرگه ی 16 و 15 کتاب کار را تکمیل کنید .تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۴ | 14:50 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس هفت : ورزش و نیرو (2)

پرسش های متن

1- آيا موقعيت هايی را می شناسيد که دو جسم بدون تماس با هم به يک ديگر نيرو وارد کنند؟

- وقتی قطب های هم نام دو آهن روبا را به هم نزدیک کنیم همدیگر را دفع می کنند در واقع نیروی دافعه به هم وارد می کنند .

2- نیروی جاذبه سیارت از جمله زمین که همه چیز را به طرف خود می کشد.

 نیروی گرانشی چیست ؟ زمين به هم هی اجسام نزديک خود نيرو وارد می کند و آن ها را به طرف خود می کشد. اين نيرو، نيروی گرانشی ناميده می شود

3- وزن جسم چیست ؟ نيروی جاذبه ای که زمين به يک جسم وارد می کند، وزن جسم ناميده می شود.

4- چرا وقتی شير آب را باز می کنيم، آب بلافاصله به سمت زمين جريان پيدا می کند؟ نیروی گرانشی زمین آب را به سمت زمین می کشد

5- سیارات منظومه شمسی در اثر چه نیروی به دور خورشید می گردند ؟ زمين و هفت سيّاره ی ديگر منظومه ی شمسی با بيش از ١٦٠ قمر در اثر نيروی گرانشی به دور خورشيد می چرخند

آزمایش کنید ؟ دو قطعه آهنربای مشابه تهيّه کنيد. يکی از آهنرباها را روی چند عدد مداد استوانه ای قرار دهيد. آهنربای ديگر را بدون آن که با آهنربای اوّل تماس پيدا کند يک بار از طرف قطب همنام و بار ديگر از طرف قطب غيرهمنام به آن نزديک کنيد. چه اتّفاقی می افتد؟ اين آهنربا باعث هل دادن می شود يا کشيدن؟ وقتی آهن ربای دوم را از طرف قب هم نام به آهن ربای اول نزدیک کنیم آهن ربای اول به سمت عقب دفع می شود در واقع دو آهن ربا بر هم نیروی دافعه وارد می کنند اما وقتی آهن ربای دوم را از طرف قب نا هم نام به آن ربای اول نزدیک بکنیم آهن ربای اول به سمت آهن ربای دوم کشیده می شود درواقع دو آهن ربا بر یکدیگر نیروی جاذبه وارد می کنند

. 6- نیروی مغناطیسی چیست ؟ نيرويی که يک آهنربا به آهنربای ديگر وارد می کند، نيروی مغناطيسی ناميده می شود. آزمایش کنید دو ميل هی پلاستيکی(مثلاً دو عدد خودکار پلاستيکی) تهيّه کنيد و يکی را توسط نخی همانند شکل ببنديد. دو سر هر دو ميله را به پارچه پشمی و يا موهای سر که تميز و خشک باشند، مالش دهيد.

ميله ی نخدار را مانند شکل از ميزی آويزان کنيد. سر ميله ی ديگر که مالش داده شده را به سر ميله ی آويزا ن شده، نزديک کنيد. چه اتّفاقی می افتد؟

دو میله هم دیگر را دفع می کنند و از هم دور می شوند بار ديگر همين آزمايش را با براده های کاغذ انجام دهيد، يعنی ميله يا شانه ی پلاستيکی مالش داده شده را به تکه های کاغذ نزديک کنيد. چه اتّفاقی می افتد؟ تکه های کاغذ به میله یا شانه جذب می شوند و می چسبند

7- میله یا شانه در اثر چه نیرویی تکه های کاغذ را جذب می کنند ؟ ميله يا شانه پس از مالش دارای خاصيّتی شده است که می تواند اجسام ديگر را جذب کند. نيرويی که باعث جذب خرده های کاغذ به ميله يا شانه می شود، نيروی الکتريکی ناميده می شود

8- نیروی الکتریکی چیست ؟ نیرویی که بین دو جسم پس از مالش باعث جذب یا دفع آن ها از یکدیگر می شود نیروی الکتریکی نامیده می شود .

9- ترمزکردن چگونه سبب کُندشدن و توقّف سريع وسيله ی نقليه می شود؟ در اثر نیروی اصطکاکی که بین چرخ ها و لنت ترمز وسیله نقلیّه بوسیله ترمز کردن به وجود می آید و نیروی اصطکاکی بین وسیله نقلیه و سطح زمین وجود دارد وسیله نقلیه متوقف می شود .

10- نیروی اصطکاک چیست ؟ نيرويی که سبب کندشدن حرکت می شود، نيروی اصطکاک ناميده می شود. نيروی اصطکاک همواره خلاف جهت حرکت بر جسم اثر می گذارد آزمایش کنید تخته ای صاف به طول تقريبی ۴۰ سانتی متر تهيّه کنيد و در سطحی صاف مانند يک سطح سراميکی، روی چند کتاب قرار دهيد. جسمی مانند يک باطری قلمی را از بالای تخته رها کنيد، جسم پس از طی چه مسافتی روی سطح صاف می ايستد؟

مسافت طی شده به شیب تخته بستگی دارد یعنی اگر شیب تخته تند تر باشد باطری قلمی مسافت بیشتری را طی خواهد کرد و اگر شیب تخته کم باشد باطری مسافت کمتری را طی خواهد کرد بار ديگر اين آزمايش را روی سطح پرزداری مانند موکت تکرار کنيد.

اين بار جسم پس از طی چه مسافتی می ايستد؟ این بار هم به شیب تخته بستگی دارد اما عامل دیگری هم وجود دارد که سطح پرز دار است که باعث می شود باطری مسافت کمتری را طی کند اگر آزمايش را روی سطح ناهموار خاکی انجام دهيم، چه اتّفاقی می افتد؟

سطح نا هموار خاکی باعث می شود که باطری مسافت کمتری حتی نسبت به سطح پرز دار حرکت کند اگر روی يخ انجام شود چه اتّفاقی می افتد؟

به علت کم بودن نیروی اصطکاک باطری مسافت زیاد تری حتی نسبت به سطح صاف سرامیکی طی خواهد کرد به نظر شما بايد چه شرايطی فراهم باشد تا جسم مسافت بيش تری را طی کند؟

سطح صاف تر باشد و نیروی اصطکاک کم تری ایجاد کند و شیب تخته تند تر باشد در کدام حالت جسم سريع تر متوقّف می شود؟

شیب تخته کم تر باشد و سطح ناصاف تر و نیروی اصطکاک ایجاد شده بیشتر باشد به نظر شما چرا در همه ی حالت ها، جسم پس از مدتی بالاخره می ايستد؟

هم به علت نیروی جاذبه ای که زمین وارد می کند و هم به علت وجود نیروی اصطکاک . نیروی اصطکاک اگر کم هم که باشد باز هم با عث توقف جسم خواهد شد

. ايستگاه فکر در شکل صفحه ی قبل کدام نيرو سبب کند شدن حرکت و توقّف جسم شده است؟ اين نيرو در کدام جهت بر جسم وارد شده است؟ نیروی اصطکاک . این نیرو در خلاف جهت حرکت جسم به آن وارد می شود .

11- اگر نيروی اصطکاک نبود چه اتّفاقی می افتاد نمی توانستیم در یک جا ساکن بشویم و همواره در حال حرکت بودیم . ايستگاه فکر در آزمايش کنيد صفحه ی قبل نيروی اصطکاک در کدام حالت بيش تر است؟ روی سطح نا هموار خاکی و سطح پرزدار آيا به نظر شما سطحی وجود دارد که جسم رهاشده بر روی آن متوقّف نشود؟ خیر . چون نمی توان نیروی اصطکاک را به طور کامل از بین برد

12- در هريک از فعّاليّت های زير، نيروی اصطکاک بيش تر باشد بهتر است يا کم تر چرا

الف) هنگام ترمز کردن اتومبيل : بیشتر باشد ب)

بالا رفتن از کوه : بیشتر باشد

پ) اسکی روی يخ يا برف : کمتر باشد ت)

گره زدن طناب : بیشتر باشد

ث) اصطکاک بين اجزای دوچرخه؛ مثلاً زنجير و چرخ دنده : کمتر باشد

ج) هنگام هُل دادن يک جسم سنگين : کمتر باشد

آزمایش کنید يک کتاب بزرگ را روی ميز قرار دهيد و سعی کنيد به کمک يک کش آن را به حرکت واداريد. اين آزمايش را می توانيد با قرار دادن چند کتاب کوچک روی هم، نيز انجام دهيد. حال چند مداد استوانه ای شکل را زير کتاب قرار دهيد و دوباره سعی کنيد کتاب را به کمک همان کِش به حرکت درآوريد. در کدام حالت حرکت دادن کتاب راحت تر است و کِش کم تر کشيده می شود؟ وقتی زیر کتاب مداد قرار می دهیم کتاب راحت تر حرکت می کند .

12- به نظر شما امروزه برای کم کردن اصطکاک از چه راه هايی استفاده می کنند؟ روغن کاری و گریس کاری ، استفاده از ساچمه و چرخ و .... در ابزار ها و وسایل . ايستگاه فکر وقتی اتومبيل در جادهّ ای در حال حرکت است، نيروی اصطکاک بر آن اثر کرده و سبب کاهش سرعت آ ن می شود.

به نظر شما آيا نيروی اصطکاک بر کشتی يا هواپيمای در حال پرواز نيز اثر می کند؟ بله چون آب و هوا نیز نیروی اصطکاک ایجاد می کنند در نتیجه کشتی و هواپیما نیز برای حرکت نیاز به نیروی دارند که بر نیروی اصطکاکی که بوسیله آب و هو ا ایجاد می شوند غلبه کنند .

ايستگاه فکر همانند شکل، يک برگه ی کاغذ را برداشته، با سرعت زياد حرکت دهيد. چه اتّفاقی می افتد؟ چه نيرويی سبب کندشدن حرکت و خم شدن کاغذ می شود؟ نیروی اصطکاکی که از بر خورد کاغذ با مولکولهای هوا به وجود آمده باعث کند شدن حرکت و خم شدن کاغذ می شود .

13- نیروی مقاومت هوا چیست ؟ وقتی جسمی در هوا حرکت می کند، بر آن نيروی مقاومی وارد می شود که اصطلاحاً به آن نيروی مقاومت هوا می گويند

14 – برای اینکه اجسام به راحتی بتوانند در هوا حرکت کنند چه باید کرد ؟ برای آن که اجسام به راحتی بتوانند در هوا حرکت کنند بايد شکل آن ها را به گونه ای طراحی کنيم تا نيروی مقاومت هوای وارد بر آن ها به کم ترين مقدار ممکن برسد.

آزمايش کنيد دو بادکنک را همانند شکل از يک خط کش بياويزيد و به طور مستقيم و يا با يک لول هی خودکار به وسط بادکنک ها فوت کنيد. چه اتّفاقی می افتد؟ دو بادکنک ازهم دور می شوند و به طرف بالا رانده می شوند اگر سريع تر از دفعه ی قبل فوت کنيد، چه اتّفاقی می افتد؟

حرکت باد کنک ها سریع تر انجام می شود و ممکن است حتی باد کنک ها از رو خط کش هم بالاتر بروند. ايستگاه فکر در روزهای طوفانی امکان اين که سقف شيروانی خان ههای قديمی کنده شود زياد است.

آيا می توانيد براساس آزمايش های انجام شده اين اتّفاق را توضيح دهيد. وزش سریع هوا از سطح بالایی شیروانی باعث کم شدن فشار هوا در بالای شیروانی می شود که این خود باعث می شود هوای داخل خانه نیروی به سمت بالا به شیروانی وارد می کند که اگر این نیرو زیاد باشد می تواند حتی موجب کنده شدن شیروانی بشود .

15- نیروی بالابری در هواپیما چیست ؟ بال های هواپيما را به گونه ای طراحی می کنند که وقتی هواپيما در حال حرکت است، هوای بالای بال دارای سرعت بيش تری نسبت به هوای پايين بال می شود و همين امر سبب اختلاف فشار در دو سوی بال و ايجاد يک نيروی خالص به طرف بالا می گردد که اصطلاحاً به آن نيروی بالابری گفته می شود.تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۴ | 14:38 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |

درس هفتم : ویرایش و تنظیم

پرسش های متن 
1- مراحل باز کردن یک پرونده قدیمی را در نرم افزار ورد به اختصار بنویسید ؟
1- پس از باز کردن بر نامه ورد روی دکمه ماکروسافت ورد کلیک کنید 
2- از منوی باز شده روی گزینه باز کردن (Open)(dars7 1.jpg) کلیک کنید 
3- در کارد باز شده به مکان پرونده مورد نظر خود بروید و بر روی پرونده کلیک کنید 
4-در کادر باز شده روی دکمه باز کردن کلیک کنید 
2- مراحل انتخاب قسمتی از متن را به اختصار بنویسید ؟
1-در ابتدای آن قسمتی که می خواهید انتخاب شود کليک کنيد؛
2- کليد سمت چپ ماوس را نگه داريد و اشاره گر را روی متن حرکت دهيد تا به انتهای قسمت مورد نظر برسيد.
3- کليد سمت چپ ماوس را رها کنيد.
به اين ترتيب، متن مورد نظر به حالت انتخاب شده در می آید.
3- برای تغییر نوع و اندازه قلم در نرم افزار ورد چه باید کرد ؟
بر روی گزینه قلم ( Font) (dars7 2.jpg) در نوار ابزار بالای نر افزار کلیک می کنیم 
سپس در فهرست باز شده قلم مورد نظر خود را انتخاب می کنیم از کادر 
اندازه قلم (Font Size)(dars7 3.jpg )هم اندازه قلم را تعیین می کنیم 
4- برای تغییر رنگ متن از چه گزینه ای باید استفاده کرد ؟
برای تغییر رنگ متن از نوار ابزار بالا باید بر روی گزینه رنگ متن (Font Color) (dars7 4.jpg) کلیک 
می کنیم و در کادر باز شده رنگ مورد نظر خود را انتخاب می کنیم 
5- دکمه های تراز بندی متن کدام ها هستند و چه می کنند ؟
امکان ترازبندی در برنامه ی وُرد از طريق دکمه های ترازبندی (Align) (dars7 5.jpg)انجام می شود
  1.  
 
  1.  

 


تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۴ | 19:9 | نویسنده : پروین دشتی نژاد پور |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.